Wat mag je verwachten van Van Hoek & Partners? Wat is onze toegevoegde waarde?

Zodra er vragen zijn rondom het functioneren van medewerkers denken we graag actief mee en zijn we met plezier sparringpartner voor de werkgever. Voor vragen over een medewerker of bijvoorbeeld coaching zin heeft, mag je ons altijd vrijblijvend bellen. We werken vanuit twee pijlers: de carrière én de levensloop van mensen, deze gaan wat ons betreft hand in hand.

Wij werken vanuit openheid en realiteit onder het motto: ‘gewoon doen’. Maatwerk is onze basis, per persoon kijken we wat nodig is en wat dat kost qua inspanning en gewenst resultaat.

Waarin helpen we bij zieke medewerkers

Wij helpen bij vragen over ziekte i.v.m. wet verbeterde Poortwachter als het gaat over re-integratie 1e en 2e spoor. Wij weten hoe dat werkt, wat er belangrijk is, hoe de aandachtspunten handen te nemen, hoe te ontzorgen. We weten wat je moet doen op welk tijdstip en in welke vorm, zodat er geen loonsanctie wordt gegeven. We hebben arbeidsdeskundige kennis, verzuimkundige-, psychologische- en arbeidsjuridische kennis en de nodige begeleidingskunde voor de medewerker. Ook hebben we korte lijnen met het UWV/WIA zodat we van de laatste ontwikkelingen op de hoogte zijn. Denk dan aan de wachttijd tot de WIA-keuring, hoe om te gaan met de WIA-voorgesprekken, etc.

Preventie verzuim

Liever denken we van tevoren mee in het voorkómen van verzuim. Duurzame, langdurige inzetbaarheid om een zo stabiel mogelijk functioneren van de medewerkers vast te houden. We weten veel van carrières én van de levensloop van medewerkers. We kennen vanuit de levensfases de mogelijk lastige punten voor het werk. Weten de mensen vanuit de eigen verantwoordelijkheid en de eigen regie te laten nemen. Dat lukt nagenoeg altijd en het werkt zo ontzettend veel prettiger!

Outplacement

Bij vragen over hoe de medewerker te ondersteunen bij uitdiensttreding na ontslag in de vorm van een professioneel en geslaagd outplacement. Deze trajecten zijn vaak energie- en tijdrovend. Soms nare en gevoelige trajecten. Je wilt natuurlijk graag dat je medewerker als ambassadeur gaat. Hoe dit goed aan te pakken is onze expertise. We denken van tevoren met je mee en werken onder het credo: ‘wees vooral eerlijk en open’. 95% van onze deelnemers in een outplacement traject vind een baan.

Verbetertraject

Vragen over functionering van medewerkers komen vaak na verandering. Verandering in de organisatie of verandering door een andere leidinggevende. En soms is het niet anders, de persoon voldoet niet meer. En de dossiervorming is misschien niet op orde. Dan rest nog het verbetertraject. Dit is een juridisch coachingstraject en moet volgens regels uitgevoerd worden. Belangrijk is deze wederzijds goed aan te gaan en heldere doelen met een afloop te formuleren. Wij weten hoe dit toe te passen en hoe hier draagvlak voor te ontwikkelen om een reëel ontwikkeltraject te kunnen maken. Mocht het verbetertraject niet goed gaan, dan kan een outplacement volgen. Liever helpen we mensen weer terug naar een passende plek in de organisatie.

Loopbaancoaching

En natuurlijk zijn er vragen over ontwikkeling en opleidingsmogelijkheden van je medewerkers. Je wilt als werkgever hen graag stimuleren zich te ontwikkelen in hun competenties. Jullie organisatie heeft groeiende medewerkers nodig om gezond te blijven. Medewerkers die kunnen investeren in zichzelf door een ontwikkeltraject te volgen waar ze blij mee zijn, voelen zich meer verbonden met de organisatie. Ze bouwen aan zichzelf en daarin aan de groei van iedereen. Loopbaancoaching is hier heel geschikt voor.

Helpen met het vormgeven van goed werkgeverschap.

Hoe helpt in alles het netwerk van Van Hoek & Partners?

Ons gezamenlijk netwerk is groot, groeit met de dag en bovenal willen we het inzetten voor al onze mensen in begeleiding. Zodat ze eens kunnen spreken met iemand die werkt in dat leuke bedrijf waar ze zouden willen werken. Of om toekomstige functies te onderzoeken, of om sneller binnen te komen waar ze niemand kennen. Altijd goed! Maar bovenal leren we ze hoe zelf te netwerken en een krachtig netwerk op te bouwen. Elke week houden we actief ons netwerk bij en zorgen we er voorgoed op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Contact

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je dit graag eens doorspreken of heb je een casus waarvan je wilt weten hoe wij hier mee om gaan?
Vul dan het contactformulier  in en we bellen je zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken.