En dan zit je met veel leidinggevenden samen te praten hoe de overgang voor vrouwen 40+ er uit ziet. Je maakt het samen bespreekbaar, onderzoekt de mogelijke gevolgen en kijkt hoe dit in de teams of naar collega’s verder uit te rollen. Verzuimcijfers op tafel en proberen deze te reduceren.
Sinds de laatste CAO Primair Onderwijs is de overgang een verplicht aandachtspunt.

Maar Florion onderwijs Zwolle hád de voorlichting Overgang al ingezet vanuit goed werkgeverschap en vanuit preventie verzuim. Dank Florion dat het gesprek over de overgang op de agenda werd gezet!
Nu verder met het uitrollen van kennis en het ondersteunen van de vrouwen die dit nodig hebben. In januari starten we bij Florion met voorlichtingsessies voor de doelgroep. Met niet al te grote groepen zodat er voldoende ruimte is om de ervaringen te delen.

Wist je dat er wel 30 symptomen zijn waar je in meer of mindere mate last van kan krijgen? En weet je hoe je daar mee om kan gaan? Dat er ook wat aan te doen valt?

Natuurlijk komen we overal de voorlichting geven waar er ruimte voor gegeven wordt. We zijn al in een aantal zorginstellingen geweest, Vraag gerust om informatie en we bespreken wat de wensen en doelen zijn.