Overgang? vrouw 40+

In het kader van langdurige inzet van in dit geval vrouwen 40+ (overgang en alles daarom heen), hebben we vandaag weer een mooie voorlichting gegeven. Aan een kleine groep vrouwen in het primair onderwijs in Overijssel. Het fijne van een kleinere groep is dat alle dingen die kunnen spelen in de periode van de leeftijd van 40+ aan de orde komen en ook besproken kunnen worden.

Feiten of fabels?

‘Feiten of fabels’ is een mooie vraagvorm, gevolgd door ‘hoe is het voor jou?’ en ‘herken je dit?’ Heldere vragen over dingen die niet eerder zo expliciet op tafel zijn gekomen. En dan bedoel ik wat de typische en a-typische klachten van deze periode kunnen zijn. De overgang is ondertussen wel meer bekend, maar nog niet een onderwerp wat je op tafel brengt in een functioneringsgesprek of in een teamgesprek. Dat bleek ook maar weer vanmiddag. De meeste vrouwen zitten in een team met dertigers die volop in de running van werk en gezin zitten en geen oog hebben voor de senior collega’s. Logisch eigenlijk, maar ook jammer.

Op tafel er mee.

Want als we meer begrijpen wat er kan gebeuren in bepaalde levensfases, kan er meer rekening worden gehouden met elkaar. Met elkaar bespraken we hoe dit aan de orde te laten komen want dat is lastig. Zeggen hoe pittig deze periode kan zijn en dat de werkdruk sneller zwaarder is, wie wil dat nu toegeven en daar ook consequenties uit trekken? Het woord ‘klagerig’ kwam op tafel.

Ik zou zeggen: zeg het gewoon, maak het bespreekbaar onder het mom van levensfases of dat je een voorlichting hebt gehad, of leg het ‘handboek van de overgang’ op tafel. Zorg dat er een aanleiding is aandacht te vragen voor jouw levensfase en bedenk wat dit voor jou betekent of kan gaan betekenen. Niets zeggen en er ondertussen wel last van hebben is roofbouw plegen op jezelf en dat kan nooit de bedoeling zijn..

Eens een gesprek over de mogelijkheden?

klik hier