Om jou als 45+er de regie van je loopbaan in eigen hand te laten nemen, heeft het Ministerie van  Sociale Zaken en Werkgelegenheid een tijdelijke subsidie voor een ontwikkeladvies 45+ (kort loopbaanadvies) beschikbaar gesteld. Loopbaanadviseurs kunnen werkende 45-plussers een advies geven en daarvoor een subsidiebedrag aanvragen. 

Dat scheelt weer, je kan 4 sessies inclusief intake gebruiken om jezelf verder te helpen in je carrière en het wordt betaald door de overheid. Klasse! Je kan je rechtstreeks opgeven, je werkgever krijgt hier geen informatie over, tenzij je het zelf verteld natuurlijk.

Wat is de bedoeling?

Het doel van het Loopbaanadvies is dat je gestimuleerd wordt om de regie van je loopbaan in eigen handen te nemen. Het loopbaanadvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van je huidige werk, je competenties en je toekomstige loopbaanmogelijkheden. Hierbij gaat het erom dat je actief gaat nadenken over hoe je werkend je pensioenleeftijd bereikt en uitval door ziekte of werkloosheid zo veel mogelijk voorkomt. Ook opleidingsmogelijkheden komen aan de orde, of het punt hoe je je financiëel goed gezond kan houden.

Je maakt een persoonlijk ontwikkelplan waarin je  beschrijft wat voor acties je gaat ondernemen om je mogelijkheden te vergroten om aan het werk te blijven tot je pensioen. En dat het werken ook een wíllen werken is en geen móeten.

Vraag ons mee te denken en je te helpen.

Indien je gebruik wilt maken van deze subsidie, kun je ons, Jan-Paul Buijk , Gerdien Steendam, Karin Kranendonk of Berthie van Hoek vragen je te begeleiden naar een mooi toekomstperspectief, zodat je de regie van je loopbaan in eigen handen hebt.  In het Ontwikkelplan omschrijf je concreet welke acties je gaat doen. Ook mag je daarna altijd op ons  terugvallen als het even anders uitvalt of als het niet goed lukt. Nu ook in Zwolle ‘s avonds open.

Hoe gaat het in zijn werk?

Via ons contactformulier kun je meer informatie krijgen over de mogelijkheden en je aanmelden.

Wees van harte welkom!